PRIVACY POLICY

GDPR formaliseert een ethische gedragscode die wij als bedrijf al langer onderschrijven en toepassen. Uw communicatie met ons kunt u dus met gerust gemoed blijven voeren, want onze ethiek, gebaseerd op (wederzijds) respect is al veel langer onze echte drijfveer voor communicatie met de buitenwereld. Mocht u desondanks vinden dat wij onrechtmatig met u contact nemen, of dat wij uw gegevens verkeerdelijk gebruiken dan volstaat het ons daar op te wijzen. Wij doen dan het nodige om dit naar de toekomst te verhelpen.

 

WIJ VERWERKEN EEN STRICT MINIMUM AAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

CHANGEFOCUS  kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van CHANGEFOCUS , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt.

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw bedrijf
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw specifieke vragen en interesses, de aanleiding voor het contact nemen
– Uw communicatievoorkeuren

 

Bij projecten en dienstverlening voor uw bedrijf worden alle gegevens relevant voor de uitvoering van de opdracht bijgehouden (rapporten, inputs, notities van gesprekken…)

 

WIJ WERKEN MET UW GEGEVENS OMWILLE DE CONTINUITEIT VAN ONZE DIENSTVERLENING

Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Wenst u niet verder gecontacteerd te worden dan volstaat het ons daarvan op de hoogte te brengen, bij voorkeur schriftelijk.

 

WIJ BEWAREN UW GEGEVENS MAX. 3 JAAR

CHANGEFOCUS  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor onze bedrijfsactiviteit hebben we een redelijke termijn van 3 jaar voorzien.  Contacten vanaf 25 mei 2018 worden daartoe geregistreerd met datum contactname, contactbron en vervaldatum van gegevens.

 

WIJ BEWAREN PROJECTGEGEVENS IN EEN BEVEILIGDE OMGEVING

Projectgegevens (inputs voor opdrachten, intakes, rapporten, notities van interviews of coachings…) worden bijgehouden op een beveiligde server voor de gehele duur van onze bedrijfsvoering.

Hardcopy documenten die wij van de klant ontvangen worden ingescand en electronisch opgeslagen op het betrokken medium. Van de server wordt periodiek een backup genomen.

 

WIJ DELEN UW GEGEVENS NIET ZONDER AANVAARDBARE REDEN MET DERDEN

CHANGEFOCUS verstrekt uw persoonsgegevens NIET aan derden, behalve als deze derden ook worden betrokken in het uitvoeren van een dienstopdracht (bv. onderaanneming, partnership in projecten). In dat geval vragen we de derden vooraf onze privacy policy te aanvaarden.

 

WIJ VOLGEN UW INTERESSE IN ONZE ACTIVITEITEN OP HET NET

We kunnen gebruik maken van digitale dienstverleners (Google Analytics, WordPress, Linkedin, Facebook, Twitter, Mailchimp…) voor het opvolgen van het raadplegen van onze website en bedrijfsprofielen, en voor het optimaliseren van onze communicatie met de markt. Alle gegevens die via deze digitale dienstverleners  worden verzameld vallen onder de privacy policy van de betrokken diensten. Bij selectie van de digitale dienstverlener checken we vooraf  of de betrokken dienstverlener de GDPR naleeft.

 

U KUNT UW GEGEVENS TE ALLE TIJDE AANPASSEN OF LATEN SCHRAPPEN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar marc@changefocus.be . Wij zullen binnen de week op uw verzoek reageren.

GDPR formaliseert een gedragscode die wij bij CHANGEFOCUS al langer onderschrijven en toepassen. In die zin verandert er voor u alleen het formele aspect.

Deze privacy policy is opgemaakt op 24 mei 2018.

CHANGEFOCUS bvba – BE 0448.976.376
Reevijver 31, 9840 DE PINTE