Personal coaching

Persoonlijke begeleiding van een leidinggevende of medewerker in een organisatie. 

Voor wie?

Personal coaching is er voor wie voor een belangrijke transitie staat in zijn (professioneel) leven. Dit kan een carrièreswitch zijn, een promotie, een plotse verandering in de performance, een strategische verandering etc.. Met een personal coach beschik je op die momenten over een klankbord en steun. Dit zal je een grotere kans bieden om succesvol te zijn.

Wat is het?

individuele sessies waarin we samen met jou je ambities en doelen verkennen. We bespreken ook wat jou er van weerhoudt om op eigen houtje succes te boeken. Sessies van 2u, met een interval van 3 weken én met voorbereiding vooraf en praktijk nadien.

Wat bereik je ermee?

Tijdswinst door vereenvoudiging en meer te bereiken met minder inspanning zijn evidente effecten. Het zelfvertrouwen neemt toe, mensen voelen zich gewaardeerd en hun motivatie neemt toe, samen met een persoonlijke groei en een merkelijk hogere kans op succes in hun activiteiten. Coaching creëert potentieel, de coachee en diens “mindset” maken het echte verschil. 

Wat kost het?

Voorzie een intake en daarna een vijftal sessies van 2u. Met een budget van ca. 2000 euro heb je het ganse traject voor mekaar. Wil je 1 sessie rond een specifiek onderwerp, dan reken je op ongeveer 300 euro.

Teamcoaching

Begeleiding van een team of enkele medewerkers samen.

Voor wie?

Teamcoaching is nodig om je team te ontwikkelen, het voor te bereiden op nieuwe uitdagingen, bij een belangrijk project, bij spanningen en conflict, bij prestatiedruk, of ook in het kader van teambuilding. Teamcoaching kan ook een middel  zijn om successen te bestendigen en te leren uit ervaringen.

Wat is het?

sessies met het volledige team of enkele leden, waarbij we de elementen voor succes van een team bespreken. In conflicten gaat het om bemiddelende gesprekken die leiden tot afspraken voor de toekomst. Aantal sessies hangt af van de aard van de problematiek en het te bereiken resultaat.

Wat bereik je ermee?

Tijdswinst, integratie van werkmethoden, organisatie, minder gedoe, betere kwaliteit zijn gegarandeerde effecten. Daarnaast vermindert de angst en verhoogt het welbevinden van medewerkers, ze ervaren meer een wij-gevoel en worden gemotiveerder.

Wat kost het?

Een zestal teamsessies kan je al realiseren met een budget van 3500 euro. Onze ervaring leert dat je dan al heel mooie resultaten met het team kan bereiken. Soms vergt de begeleiding minder tijd, soms meer. 

Organisatie advies

Begeleiding van de organisatie in haar geheel of de directie.

Voor wie?

Organisatiebegeleiding is nodig bij strategische projecten, bij groei van de onderneming of in crisissen. Nieuwe strategie, nieuw organogram, waarden koppelen aan gewenst gedrag, cultuurverandering, nieuw management, overname en fusie,…. zijn enkele voorbeelden hiervan.

Wat is het?

Deze begeleiding kan in diverse vormen. Meestal gebeurt een eerste analyse, wordt er met belanghebbenden samengewerkt naar een oplossing, is er een rapporteringsfase en mogelijks een opvolgingsfase. Bij elke begeleiding krijg je duidelijke adviezen en scenario’s voor uitvoering.

Wat bereik je er mee?

Tijdswinst, betere organisatie, integratie van losstaande initiatieven, betere kwaliteit van de werking, een duidelijk plan voor de uitvoering,  zijn evidente meerwaarden. De organisatie krijgt meer zin in die onbekende uitdaging en gaat die met meer zelfvertrouwen aan. Uiteindelijk ervaart de organisatie een vorm van groei in managementvaardigheden.

Wat kost het?

De kostprijs is ad hoc te berekenen. We zorgen er voor dat de kostprijs ruimschoots te verantwoorden is in functie van de meerwaarden. Als dat niet haalbaar lijkt, adviseren we om de begeleiding niet aan te gaan. Uw rendement is zo goed als verzekerd met onze aanpak.

e-coaching

Coaching vanop afstand. Korte coaching interventies voor individuele personen of kleinere teams.

Voor wie?

Wie ad hoc met enkele vragen zit over een aanpak naar bv medewerkers of een team, of over de eigen manier van werken. De vragen kunnen zeer divers zijn en maken niet direct deel uit van een langer traject. De e-coaching is een ideale second-opinion of ruggensteun voor jou in je werk en je leven. Wanneer er beperkingen zijn op de fysieke coaching kan de e-coaching ook uitgebreid worden naar virtuele volwaardige coachingsessies

Wat is het?

sessies van 30′- 45′ rond een bepaalde vraag die je hebt. De sessies gebeuren in de vorm van videomeetings. 

Wat bereik je ermee?

Dit is een enorme “time saver”: je bent bezig en kunt onmiddellijk gebruik maken van overleg met je coach, zelfs tijdens het weekend. Het zorgt er ook voor dat je lastige opdrachten met meer vertrouwen gaat aanpakken en het voorkomt uitstelgedrag. Uiteraard zorgt deze coaching ook voor persoonlijke groei in jouw competenties.

Wat kost het?

Dit is een low budget formule en een ideale instap in coaching voor wie dit nieuw is. Een sessie heb je al vanaf 90 euro. Je kan 7/7 dagen boeken, overdag of ’s avonds én je hoeft je deur niet uit voor de coaching sessie. De eerste maal is een intake voorzien waarin we jou en je werkomgeving leren kennen. Deze is gratis.

Skills training

Training en ontwikkeling van sociale vaardigheden. 

Voor wie?

Iedereen moet zich voortdurend ontwikkelen. Dit is essentieel voor persoonlijk succes en welbevinden. We helpen je om jouw sociale vaardigheden te ontwikkelen via trainingen, of via blended learning: een cocktail van diverse leervormen. We maken de training voor jouw bedrijf volledig op maat indien nodig. 

Wat is het?

Formele training in classroom, webinars online, zelftesten, geïntegreerde persoonlijke leertrajecten….. You name it. We zorgen er voor dat persoonlijke ontwikkeling niet allen effectief is maar ook leuk en verfrissend divers!

Wat bereik je ermee?

Vaardigheidstraining zorgt voor betere efficiëntie en effectiviteit van het te leveren werk.  Mensen krijgen meer vertrouwen en nemen meer verantwoordelijkheid én worden daarenboven ook succesvoller in hun werk. Dit zorgt voor toename van motivatie en persoonlijke groei. Door vorming stijgen sommigen zelfs uit boven het niveau dat men van hen verwachtte.

Wat kost het?

Voor 1 dag training betaal je ongeveer 1300 euro. komt daar nog voorbereiding en maatwerk bij, dan verrekenen we dat proportioneel. Een webinar van 2u heb je al voor 250 euro.

HR interim management

Tijdelijke of deeltijdse invulling van een HR management functie.

Voor wie?

Sommige organisaties zijn nog te klein voor een voltijdse HR-manager, maar ze zijn ook te groot om helemaal geen HR functie invulling te hebben. Een tijdelijke invulling van de functie of een deeltijdse kunnen de brug slaan in een groeifase van de onderneming.

Wat is het?

volledige invulling van de HR functie of van delen ervan volgens jouw vraag of verwachting. De invulling gebeurt on site of vanop afstand, of in mengvorm. De tijdsinvulling gebeurt in onderling overleg en kan flexibel worden aangepast.

Wat bereik je ermee?

Voor organisaties in groei is dit een ideale tussenoplossing. Nu de ‘war for talent’ overal voelbaar is, wil je voor je mensen het beste en daar hoort een degelijke invulling van HR bij. Dit zorgt er voor dat de mensen zich niet aan hun lot overgelaten voelen en dat er ondersteuning is voor hen. Voor jou als bedrijfsleider betekent het een garantie van continuiteit en het voorkomt kosten ten gevolge van verloop van personeel. Het zorgt ook voor meer gemotiveerde mensen en het helpt je organisatie structureel klaarstomen voor de toekomst.

Wat kost het?

Oplossingen mogelijk vanaf 600 euro per dag.