Een eenvoudig en helder proces 

 

Al te vaak vindt u veranderingsprocessen terug die door hun complexiteit een waar kunstwerk zijn. Wij zijn van mening dat eenvoud voor u wellicht een betere optie is. We beweren dat ons proces eenvoudig en duidelijk is, maar voldoende efficiënt en effectief om uw verandering ook echt te realiseren: drie stappen naar succes. Het proces is in principe hetzelfde, ongeacht onze diensten: advies, coaching, bemiddeling of vaardigheidstraining en e-learning. Alleen de specifieke tools die we gebruiken, zullen per interventie verschillen.

STAP 1

1 – JOUW VERHAAL

Eerst gaan we na hoe we je kunnen helpen, en waarom je ondersteuning gevraagd hebt:  
  • Wat wil je bereiken?
  • Welke druk en dringendheid ervaar je?
  • Wat belet je momenteel om succesvol(ler) te zijn?
Je zal worden bevraagd, samen met andere belanghebbenden, die relevant zijn om jouw verhaal te vatten.   Klanten vertellen dat we het “verhaal achter het verhaal” beter en sneller lijken te vatten dan doorsnee professionals in ons vakgebied; we hebben de gewoonte “diepgaander” te werk te gaan. Daardoor nemen jouw kansen op een succesvol verandertraject gevoelig toe.   Aan het einde van deze fase zal je een duidelijk zicht hebben op alle kernelementen van een succesvol verandertraject.
STAP 2

2 – VERANDERING ONTWERPEN

Nu we alle kernelementen hebben, kunnen we ons een beeld gaan vormen van de toekomstige situatie. Dit is een fase waar je verbeelding en creativiteit nodig hebt om die positieve energie voor succes te gaan ontwikkelen.Samen zullen we de principes en contouren vorm geven die we voor succesvolle verandering moeten realiseren: 

 

  • Wat zullen principes en waarden zijn die ons gedrag gaan bepalen?
  • Hoe passen al die kernelementen samen?
  • Welk soort gedrag is vereist voor succes?
  • En wat met andere factoren, zoals bv. cultuur?

Dit is een workshop gedeelte, waar we een selectieve groep belanghebbenden kunnen in betrekken. We gebruiken daarbij een uitgebreide set hulpmiddelen, aangepast aan de specifieke situatie
 

Klanten zeggen dat ze ons als ambitieuzer ervaren dan doorsnee professionals in ons vakgebied wanneer het er op aan komt om de bakens uit te zetten voor succesvolle verandering. De scenario’s die we uitwerken bezorgen hen gemoedsrust met het oog op de uitvoeringsfase. 
 

Aan het einde van deze fase zal je over een blauwdruk voor succesvolle verandering beschikken.

 

STAP 3

3 – VERANDERING REALISEREN

Nu zullen we de verandering echt realiseren. Dit is de implementatiefase.De dingen worden uitgewerkt en in de praktijk gebracht. Wij helpen u de touwtjes in handen te houden.

   • Wie moet er betrokken worden?
   • Hoe gaan mensen samenwerken?
   • Wat is er nodig om de verandering aan te sturen?  Welke leiderschapsstijl?
   • Hoe blijf je de zaken beheersen?

  In dit stadium draait alles om actie! Onderweg kunnen we echter nieuwe obstakels tegenkomen, maar jouw “blauwdruk voor succesvolle verandering” zal je de weg wijzen om deze te overwinnen en de weg naar succes voort te zetten.

   Klanten zeggen dat we in deze actiefase de grenzen verleggen, volledig toegewijd als we zijn voor hun succes.

    Aan het einde van deze fase ben je klaar! Je hebt je bestemming bereikt. Aangezien onze wereld echter voortdurend verandert, geniet je nu best van het moment; Want elke bestemming is een nieuw startpunt voor verandering.