In contacten met bedrijven hoor ik wel eens dat ogenschijnlijk “banale” veranderingen (zoals men vermeldt: een nieuw formulier introduceren, een werkwijze aanpassen aan evidente noden, rollen herschikken in een team etc…) blokkeren door het feit dat mensen dezaken persoonlijk nemen en er een princiepskwestie van maken. Zo deze week nog: een team dat de werkhoeveelheid niet meer aankan en een aanpassing in de werkwijze wil doen om de werkbeleving van de teamleden te verbeteren. Een medewerker had de teamleider aangesproken met de vraag: “doe ik dan mijn werk niet goed genoeg misschien?”. de teamleider was geschokt: je wil je mensen helpen en ze nemen het je nog kwalijk ook….

Elk onderdeel van de bedrijfsvoering heeft een geestelijke “eigenaar” 

Bedrijven doen er alles aan om medewerkers te laten engagement ontwikkelen. Een organisatie die daarin geslaagd is, zorgt er ironisch genoeg misschien wel voor dat het zichzelf moeilijk maakt naar de toekomst toe. Engagement leidt tot het nemen van initiatief en het creëren van een oplossing. dit kan een proces, werkwijze, document, formulier, klassement etc… zijn. deze “banale” elementen zijn voor de betrokkene een soort voetafdruk van zijn of haar productieve aanwezigheid in het bedrijf. Sommige medewerkers verwijzen er vaak naar en in enkele gevallen wordt de naam van de medewerker voor jaren verbonden aan het hulpmiddel of proces. 

Het is dan ook logisch en volkomen te begrijpen dat wanneer je iets verandert aan dergelijke “symbolen”, je eigenlijk ook in de clinch gaat met de persoonlijke erfenis van een medewerker of een oud-medewerker, die goed lag in de organisatie. Een banale verandering wordt zo eensklaps een principiële zaak. Mensen leven nu eenmaal graag van hun verleden. De persoonlijke weerstand in een veranderingsproces heeft veel te maken met die symbolen. en een mens is daarenboven een gewoontedier. Eenmaal een oplossing voor een probleem gevonden, wordt die oplossing al gauw “usual business” en deel van de gebruikelijke bedrijfsvoering, althans voor zij die van dicht betrokken waren bij de invoering. Voor anderen, die het bedrijf later vervoegen, is het een evidentie.

Een algemeen gegeven in motivatiestudie is dat mensen zich identificeren met het werk dat ze doen. als iemand vraagt: “Waar werk je?” of “Wat doe je als job?”, dan vraagt men eigenlijk naar jouw identiteit. Je wil liefst geassocieerd worden met een bedrijf dat succesvol is, in een succesvolle positie, want….. je bent wat je doet voor werk. en natuurlijk wil je dan ook van belang zijn voor de omgeving waarin je werkt. Je wil je sporen nalaten.  

 

Promoot gedeeld “ownership”

Onderschat dus de symbolische waarde niet van ogenschijnlijk kleine zaken; achterhaal wie die destijds heeft ingevoerd en spreek erover met de betrokkenen. Zorg voor “buy-in” en mogelijks zullen de betrokkenen zelf wel te vinden zijn om een voortrekkersrol te vervullen in de aanpassing. zo blijft hun symbool nog steeds van hen. Maar zorg dat ook anderen betrokken worden in de creatie van de nieuwe situatie, want je wil je bedrijf toch niet gegijzeld zien door individuen die hun eigen “meubels” als een moeder kloek beschermen.

Gedeeld “ownership” levert je meerdere duurzame voordelen op: je zorgt voor een bedrijf dat meer gebaseerd is op teamsterktes dan individuele expertise. Je versterkt de bedrijfswaarden. en bovenal: je zorgt voor een duurzame flexibiliteit in het bedrijf naar toekomstige veranderingen toe. Als je in de toekomst evidente veranderingen wil doorvoeren, is de kans groot dat binnen de groep mensen die de oorspronkelijke oplossing heeft uitgedokterd, ook wel een zekere ruimte is om toekomstige aanpassingen te overwegen. daarom: maak je team creatievelingen zo divers als mogelijk, zodat je meerdere invalshoeken kunt in rekening nemen bij de huidige uitdaging, maar tegelijk ook voldoende zuurstof naar toekomstige aanpassingen. Divers teamwerk maakt je onderneming sterker en vermindert het probleem van de geestelijke eigenaars in veranderingstrajecten.

Ervaar jij ook hardnekkige en uitdagnede barrières in je change project? Dan helpen we je graag om een tactisch en succesvol plan op te maken;