“Thinking big” is voor velen een stresserende gedachte. “Thinking as a disruptor” is het ongetwijfeld nog meer. Echte radicale, originele verandering is een enorme stap in het onbekende. Je weet niet waar je uitkomt en het is een behoorlijk eenzame tocht door de woestijn. Adviseurs in je netwerk zullen steevast vergelijken met voorgaanden of zullen je wijzen op de risico’s, die met je keuzes gepaard gaan. Als je echt wil baanbrekend zijn, dan zal je ook een stuk moeten alleen op weg gaan…

In dit blogbericht onderzoeken we 3 kenmerken van een succesvolle radicale “veranderaar”: het kunnen omgaan met onzekerheid en er zelfs een energiebron van maken, durven grote sprongen in je ideeën maken en een continue PDCA hanteren in je ideeën en acties. 

 

Onzekerheid als een motor voor je adrenaline

Waar onzekerheid voor de doorsnee medewerker een bron van stress is en sommigen zelfs ziek maakt, is het voor een baanbreker eerder dé motor die zijn/haar gedachten aan het rollen brengt. Hoe onduidelijker, hoe onzekerder de zaken zich voordoen, hoe scherper de kritische geest aan het werk gaat.

Een “disruptor” stelt voortdurend alles in vraag, ook zijn eigen redeneringen en vooronderstellingen. Niets is evident, niets is onmogelijk. Alles is een uitdaging. toen Kennedy zei dat hij “a man on the moon” wilde verklaarden velen hem gek. Ondertussen is het al jaren een gerealiseerd iets. tegenwoordig zien we beelden van Mars op onze TV en binnenkort nog van andere planeten… “Disruptors” denken zonder grenzen en keren elke gedachte enkele keren om tot die onmiskenbaar solide geworden is.

Dit soort kritische zin leidt tot boute gedachten en uitspraken. Soms denkt men verkeerdelijk dat een “disruptor” een kamikaze is, maar dat is verre van zo. de ideeën van een “disruptor” zijn vaak veel meer doordacht dan deze van een conservatieveling die graag an het status quo vasthoudt..

 

Quantumsprongen maken

Disruptors houden niet zo van incrementele stapjes. Ze denken vaak in quantumsprongen en proberen dan het gat te dichten tussen die wonderbaarlijke idee en de huidige realiteit. Dit betekent dat ze ook wel eens kunnen mislukken. Maar ze hebben het in elk geval geprobeerd en dat laatste bezorgt hen alweer appetijt voor een nieuwe andere quantumsprong.

Incrementele stappen zijn weliswaar veel veiliger, maar uiteindelijk brengen ze je minder ver. Hoeveel mensen zijn er niet die na een carrière tot de vaststelling gekomen zijn dat ze steeds op veilig hebben gespeeld en daardoor uiteindelijk nooit hun passie hebben kunnen realiseren?

Of jij nu een disruptor dan wel een incrementele vernieuwer bent, hangt ook af van je persoonlijkheid, je achtergrond. Doorheen ons leven krijgen we kansen, grijpen we kansen of laten we ze voorbijgaan. veel van die kansen dienen zich maar één maal aan…. Money time dus als je zo’n kans ziet en je wil die benutten. Maar money time houdt ook het risico van “pay day” in. Soms kost het wel eens meer doordat we onvoldoende kritisch voor onszelf zijn geweest. Of doordat we gewoon pech hebben.

 

 

Plan, do check, act in het kwadraat

 Echte disruptors zijn geen cowboys. ze weten wat ze doen en waarom ze het doen. Een zorgvuldige mentale planning leidt hen naar hun sprong in het onbekende. Maar springen is niet genoeg. Voortdurend moeten ze de vinger aan de pols houden en bijsturen. een echte disruptor is de verpersoonlijking van de PDCA cirkel: plan, do, check en act en opnieuw plan etc…

Tijdens deze PDCA rondjes leert de disruptor en stelt hij snel bij. Een hoge mate van flexibiliteit, het opzij zetten van de eigen koppigheid en de bereidheid om jezelf ook kritisch op de rooster te blijven leggen is cruciaal.

In deze context moeten we de quote hierboven ook begrijpen: als je echt wil doorbreken met een origineel concept, dan is het wellicht ijdele hoop dat je dit al in de hoofden van de mensen rondom jou zal vinden. Jouw raadgevers zullen je mogelijk alleen maar wegleiden van je quantumsprong en je blind maken voor de kritische PDCA redenering die je jezelf verschuldigd bent. Echte disruptors staan ooit alleen in de woestijn, klaar om te beslissen hoe lang ze nog doorheen het zand zullen ploegen op weg naar de oase, die er ergens wel ooit zal zijn… 

  

Ook creativiteit kan je oefenen. Ook een disruptor moet zich mentaal trainen. Wil jij meer originaliteit in je organisatie? Dan kunnen we je mensen op weg helpen. Contacteer ons vrijblijvend.