Eerst gaan we na hoe we je kunnen helpen, en waarom je ondersteuning gevraagd hebt:
 

    • Wat wil je bereiken?
    • Welke druk en dringendheid ervaar je?
    • Wat belet je momenteel om succesvol(ler) te zijn?

Je zal worden bevraagd, samen met andere belanghebbenden, die relevant zijn om jouw verhaal te vatten.

 

Klanten vertellen dat we het “verhaal achter het verhaal” beter en sneller lijken te vatten dan doorsnee professionals in ons vakgebied; we hebben de gewoonte “diepgaander” te werk te gaan. Daardoor nemen jouw kansen op een succesvol verandertraject gevoelig toe.

 

Aan het einde van deze fase zal je een duidelijk zicht hebben op alle kernelementen van een succesvol verandertraject.