Nu we alle kernelementen hebben, kunnen we ons een beeld gaan vormen van de toekomstige situatie. Dit is een fase waar je verbeelding en creativiteit nodig hebt om die positieve energie voor succes te gaan ontwikkelen.Samen zullen we de principes en contouren vorm geven die we voor succesvolle verandering moeten realiseren: 

 

    • Wat zullen principes en waarden zijn die ons gedrag gaan bepalen?
    • Hoe passen al die kernelementen samen?
    • Welk soort gedrag is vereist voor succes?
    • En wat met andere factoren, zoals bv. cultuur?

Dit is een workshop gedeelte, waar we een selectieve groep belanghebbenden kunnen in betrekken. We gebruiken daarbij een uitgebreide set hulpmiddelen, aangepast aan de specifieke situatie
 

Klanten zeggen dat ze ons als ambitieuzer ervaren dan doorsnee professionals in ons vakgebied wanneer het er op aan komt om de bakens uit te zetten voor succesvolle verandering. De scenario’s die we uitwerken bezorgen hen gemoedsrust met het oog op de uitvoeringsfase. 
 

Aan het einde van deze fase zal je over een blauwdruk voor succesvolle verandering beschikken.