“Belangenconflicten komen voor in elk veranderingsproces. Gezondheid versus genot, afspraken vs vrijheid, milieu vs economie, winst vs ethiek, teambelang vs eigenbelangen, service vs winst etc.. Ook jij hebt ongetwijfeld al voor zo’n verschroeiende keuzes gestaan. Denk maar aan de work-life balance: schitteren op het werk, versus thuis aanwezig zijn om met de kinderen bezig te zijn of je partner de nodige aandacht te schenken. 

 

Onderzoek de mentale “constraints” 

Vooral als mensen zeggen dat “ze moeten…” of dat “ze niet anders kunnen dan…” wordt het interessant om te onderzoeken wat hen drijft of tegenhoudt. We leven allemaal in een universum waar we onszelf vaak bewust of onbewust beperkingen opleggen. Deze beperkingen kunnen fysisch zijn, maar ze zijn vooral ook mentaal. Als we eenmaal in ons hoofd hebben gestopt dat iets niet kan, of dat we iets absoluut moeten doen, dan hebben we eigenlijk al de uitkomst van elke creatieve oefening vooraf geprogrammeerd. 

Door gerichte vragen te stellen zoals “Wie of wat heeft bepaald dat je niet anders kan?”, of “Hoe zou het zijn als je die beperking niet hebt ingebouwd?”… kan je mensen helpen nadenken over de beperkingen die ze zich zelf stellen. Dit kan gepaard gaan met behoorlijk wat emotie. Maar het is een noodzakelijke voorwaarde om de geest van mensen te “bevrijden” en ze te helpen om een verandering als een kans te zien om orde op zaken te stellen in hun waardenpatroon.

 

Onderzoek de “walk the talk”

Soms zeggen mensen wel dat iets belangrijk is, maar ze handelen er niet naar; denk aan dat bedrijf dat zegt dat “mensen belangrijk zijn”, maar dat bij de minste winstdaling teruggrijpt naar het mes van de herstructurering. Vaak volgt dan een verklaring dat de aandeelhouders aandringen op die herstructurering. Daaruit leer je dan dat de slogan “mensen zijn belangrijk” als een lokaas wordt gebruikt voor talent; maar eenmaal het echt er om te doen is, wordt dat talent met de grove borstel opgeruimd. 

Mensen zijn niet dom! Bij elk veranderingsproces wordt door medewerkers nagegaan of hetgeen wordt gezegd door het management , ook wel degelijk in de handel en wandel wordt toegepast. Als dat niet het geval is, dan is het bedrijf zelf verantwoordelijk voor het creëren van een harde weerstand tegen elke toekomstige verandering. 

Bedrijven doen er best aan om hetgeen ze beloven via flashy websites en folders, ofwel toe te passen ofwel vooraf grondig te screenen: “zijn we wel bereid om de consequenties van onze slogans ook in rekening te nemen en er naar te handelen?” Als dat niet het geval is dan kan men zich beter maar alle kosten en moeite besparen. Mensen verwachten eerlijkheid als een noodzakelijke voorwaarde voor samenwerking, maar zijn ook vooral genadeloos voor bedrieglijke communicatie. Dat is een wetmatigheid die ook in management geldt.

  

Tijd om eens een checkup te doen van jouw bedrijfswaarden. Zijn ze nog up to date? Wordt er naar gehandeld? En zorgen ze voor belangenconflicten, die je maar niet opgelost krijgt? We helpen jou graag hierbij.