Heb jij ook elke dag de data rond corona in de gaten gehouden? Het was wachten tot de curve ging afvlakken, dalen en opwakkeren of toch net niet…. De vragen van journalisten over de voorspelbare waarde waren hilarisch:

  • Wanneer zal de curve afvlakken?
  • Wanneer gaan we terug onder de 100?
  • Waarom is het getal 100 zo belangrijk?
  • Wat is nu de reële maatstaf waar we moeten naar kijken?

Sinds kort ben ik ingewijd in weekendeffecten, voortschrijdende gemiddelden, gaussiaanse bewegingen etc… Eerst was ik vol bewondering voor zij die de data konden interpreteren door o.a; te verwijzen naar gelijkaardige en historische zaken. Dezelfde bewondering als ik heb voor zij die de beurscorrecties weten te interpreteren en owee zelfs te voorspellen.

Uitgangspunt bepaalt uitkomst

Naderhand kwam er kritiek op de uitgangspunten en vergeleek men met andere landen. Er zijn trouwens nog landen die mét een set data blijven beweren dat ze geen probleem hebben. Data blijken dus niet zo onweerlegbaar en feitelijk. het hangt ervan af wat mensen in de data zien. En dat is nu net wat we telkens in een veranderingsproces meemaken: mensen lezen de data anders en doen er ook andere dingen mee…. soms om hun eigen gelijk te halen. De politici zijn daar kampioenen in. Kijk maar even naar de interpretatie van verkiezingsuitslagen.

Als jij in een veranderingsproces zit weet dan dat er ook “politici” in jouw bedrijf zullen rondlopen. Mensen, die cijfers en feiten in een cocktail zullen serveren om een bepaalde stelling te onderstrepen. Het is belangrijk dat je met enige afstand de cijfers en feiten kunt beoordelen en laten beoordelen, om pas daarna tot de actie over te gaan.

Stel jezelf veel vragen

Bij een nieuwe reeks data stel je je best enkele vragen, bijvoorbeeld:

  • Wie heeft de data verzameld en op basis waarvan?
  • Zijn er andere manieren waarop we de data kunnen of moeten verzamelen?
  • Welke relevante elementen ontbreken er?
  • Wat valt ons op in de reeks data? Wat vertellen de cijfers ons?
  • Hoe kunnen we dit interpreteren? (streef naar minstens 3 verschillende interpretaties en kijk dan wat er steek houdt)

In elk geval is er bij grote veranderingen slechts weinig dat telkens terugkeert, tenzij mensen willen dat het terugkeert. Een grote verandering vergt waakzaamheid om zoveel mogelijk data te betrekken in je analyse en niet te snel conclusies te trekken.

Been there, done that: no way

“Been there, done that” is de grote boeman van ervaren bedrijfsleiders. Koester een gezonde vorm van scepticisme tot de feiten onmiskenbaar zijn. en wees eerlijk tegen je medewerkers: sommige dingen kan je gewoon niet voorspellen. zoals wanneer we nu eindelijk de curve terug naar 0 zullen brengen. wiskundige modellen helpen, maar uiteindelijk moeten de mensen het nog gaan doen. Idem voor een verandering in jouw bedrijf.

Wil jij een tweede opinie bij de data in jouw verandering? Dan vernemen we graag van jou?