De recente gezondheidscrisis toont nog maar eens aan dat onze wereld van vandaag een complex kluwen is van zeer diverse fenomenen en factoren. Een verandering in één van die zaken heeft onmiddellijk impact op andere zaken. Alles is met mekaar verbonden. En dat maakt het managen van verandering zo ontzettend moeilijk.

Bedrijven vandaag moeten wel internationaal denken, zelfs al doen ze lokaal zaken. De Europese regelgeving bijvoorbeeld domineert en aantal elementen in onze bedrijfsvoering. De maatschappelijke evolutie, diversiteit etc… verplicht zakenmensen om de impact van hun beslissingen zorgvuldig te overwegen. Als in de bedrijfsvoering dan een verandering optreedt, is de kans groot dat een aantal ongewenste of onvoorzien effecten de kop opsteken. Hoe kan je zoiets gaan managen?

Systeemdenken is het magisch woord. Alles is samen te brengen tot een systeem, en wie inzicht in het systeem van zijn business heeft, die kan dat systeem ook beter gaan bewerken. Peter Senge in zijn boek ‘The Fifth Discipline‘ heeft zeer veel waardevolle ideeën aangebracht. Maar het boek is voor vele managers mogelijks te theoretisch. Een eenvoudige manier om jouw systeemdenken te koppelen aan beslissingen is het zogenaamde zigzag model.

In een zigzag model verzamel je eerst feiten (relevante en minder relevante, “the brutal facts” ). Daarna zoek je verbanden tussen deze feiten: hoe komt het dat ze zich samen voordoen? Je zoekt ook naar verborgen relaties. Spreek met andere mensen, check hoe zij de zaken ervaren, luister ook naar wat niet gezegd wordt, maar wat je zo aanvoelt). Een derde etappe is het connecteren van alle elementen naar een oplossingsmodel. Dat is opgebouwd uit scenario’s. De scenario’s dienen om een aantal problemen effectief op te lossen. Wees zeer breeddenkend en neem ook “crazy solutions” of extreme oplossingen op in je scenario’s.

Als ik intermenselijke problemen help oplossen werk ik met een zevental prototypes, gaande van “niks doen” tot een soort “tabula rasa” oplossing. Sommige van die oplossingen lijken van meet af aan te gek voor woorden, maar toch brengen ze iets bij in het hoofd van zij die moeten beslissen. Onderschat hun kracht niet.

Tenslotte gaan we voor elk scenario nagaan hoe de 1e lijns- betrokkenen (zij die de impact van de beslissing zullen voelen) gaan reageren. Daaruit zal blijken dat sommige rationeel zeer degelijke oplossingen mogelijks menselijk niet aanvaardbaar zullen zijn. Uiteindelijk kom je tot de meest aanvaardbare oplossing.

Een echt systeemdenken heb je hiermee nog niet gedaan, maar je hebt wel 4 belangrijke factoren in rekening genomen en daarmee de kans verkleind om verrast te worden door de impact van je beslissingen in een veranderingsproces.

Wil je dit zelf eens uitproberen, contacteer ons en we onderzoeken samen wat het voor jou kan betekenen…