Op het ogenblik dat ik dit bericht schrijf zijn de grenzen tussen het Europese vasteland en de UK dicht. chaos alom, en wie vastzit vraagt zich af of ze nog kunnen thuis geraken voor kerstmis. sommige doemdenkers vermoeden politieke complotten… Anderen zijn eeuwige optimisten. Onder hen blijkbaar ook de Britse premier Boris Johnson. altijd goedgemutst en “always the bright side of life in mind”. Vandaag fileren sommige media hem daarvoor: door zijn onvoorwaardelijk optimisme lijkt hij slecht nieuws keer op keer te negeren en beslissingen uit te stellen, Er zijn dus wel degelijk grenzen aan optimisme. trop is teveel. 

 

Optimisme is onontbeerlijk voor succesvolle verandering

Dat we optimisme nodig hebben om succesvol te zijn en worden is ontegensprekelijk waar. Wie voor een verandering al meteen spookbeelden ziet opduiken, die kan allicht beter de verandering niet doorvoeren; want wat je droomt dat zal misgaan, gaat wellicht ook mis; en verandering komt altijd met een flinke portie ongemak.

Dankzij de optimisten gebeuren er dingen. Ondernemers starten hun business op vanuit een optimistische insteek. Zij zullen een fundamentele verandering teweeg brengen in hun markt; als ze immers niets nieuws te bieden hebben dan heeft het maar weinig zin om iets uit de grond te stampen.

Het blijkt ook zo te zijn dat optimisten langer leven.  Ook bij herstel van ziekte is een flinke portie optimisme bij de patiënt een belangrijke factor in het genezings- en herstelproces. In sport is optimisme via de “mentale sterkte” wel vaker een game changer gebleken; als we keer op keer met de lotto verliezen blijven we niettemin verder spelen vanuit een optimistische reflex dat onze tijd ooit zal komen…

Als je je op het veranderpad begeeft, bekijk het dan rooskleurig. “Or else, stay out of the kitchen of change”

 

Door onze filter worden we selectief in de waarneming

Het basisprincipe mag dan zeer ok zijn; maar als we teveel gaan vertrouwen op onze waarnemingsfilter, in dit geval optimisme, dan zien we uiteindelijk alleen maar de positieve dingen en sluiten we de andere signalen uit. Ze brengen ons niet de energie die we zoeken en we vinden ze uiteindelijk zelfs irrelevante gedachten, “struikrovers van onze mentale gezondheid”. 

Als iets niet als feit wordt waargenomen, is het ook weinig waarschijnlijk dat het mee in rekening wordt genomen in de besluitvorming. Daardoor gebeurt onze besluitvorming op basis van eenzijdige signalen en komen we tot de conclusie die reeds in onze uitgangspunten was opgenomen.

Een goed voorbeeld is de reactie van een belegger op de beurs; sommige beleggers gaan uit van een onophoudelijke stijging van een aandeel. De eerste tekenen van verval worden genegeerd en men wacht tot er beterschap komt, Die blijft echter uit en uiteindelijk moet de belegger met veel verlies verkopen of blijft hij tot het bittere eind aan boord en is hij alles kwijt. 

Wanneer je voelt dat je selectief bent in je waarneming door je optimisme, dan is het tijd om wat bij te sturen. Je filter dient opnieuw worden afgesteld of je loopt met je hoofd tegen de muur. Elke verandering heeft ook negatieve elementen. neem ze in rekening als je beslissingen neemt. ze zijn even relevant voor je succes.  

 

Aandachtspunten

 Enkele situaties kunnen een “wake up call by itself” zijn. Ben jij het koppige type, dat vasthoudt aan een idee tegen beter weten in? Dan is de kans reëel dat je wel eens tegenkomt wat we hierboven beschrijven. Koppig vasthouden is een sterkte, zolang je je op het juiste pad begeeft.

Ook wie moeite heeft met luisteren, wie slechts oppervlakkig luistert, kan een risicoprofiel zijn. Oppervlakkig luisteren op zich zet al een filter; als je dit combineert met de andere filter, dan blijft er nog minder over.

 Mensen die graag de zaken onder controle hebben zullen er alles aan doen om veranderende omstandigheden te controleren en naar hun hand te zetten. ze grijpen daarvoor terug naar korte termijn methodes, die de lange termijn niet echt zullen helpen. Quick fix kan goed zijn, zolang het maar niet de “fundamentals” aantast of versterkt. Als die “fundamentals” probleempunten zijn, dan kan dat nefast zijn.

Tenslotte is het raadzaam om in een veranderingsproces zoveel mogelijke inzichten en opinies te verzamelen. Spreken met mensen opent je geest en brengt je altijd iets bij. Neem uitvoerig de tijd om constant de omgeving te screenen op opinies, ook al liggen die niet in lijn met wat je zelf denkt…

 

Wil jij graag eens een externe kijk op je veranderingsproces? Dan kan een vrijblijvend gesprek met een ervaren change coach een enorme eye-opener zijn. Contacteer ons vandaag nog en misschien krijgt uw verandering hierdoor nog meer wind in de zeilen.