De reactie van mensen op verandering is vaak grillig. Ieder reageert op zijn manier en dat heeft te maken met het feit dat ieder ook zijn eigen rekening maakt: what’s in it for me? en als die rekening niet blijkt te kloppen in de hoofden, dan ontstaat er weerstand en kritiek….. tot de rekening wél klopt, althans voor die mensen. Een nieuwe weerstand kan dan ontstaan, bij anderen die nu plots hun belangen uit balans zien.. Verandering is een immense oefening in evenwicht tussen een aantal individuele en groepsbelangen, waarbij sommige mensen zullen opgelucht en blij zijn en andere ontgoocheld. It is what it is. We moeten er wel voor zorgen dat de groep positievelingen stekr genoeg is om een negatieve golf van “disbelievers” te kunnen afweren.

 

Onderzoek vooraf wat leeft en wat belangrijk is

Veel bedrijven hebben medewerkers waar ze slechts in beperkte mate van weten wat hen stimuleert en welke bezorgdheden ze hebben. We focussen te snel en te veel op het werk dat moet gedaan worden en we vergeten dat achter elk paar handen een mentale black box schuilt; En net die informatie uit de black box hebben we nodig om mensen echt te kunnen motiveren voor verandering. Open gesprekken over de toekomst van het bedrijf, over wat mensen passie bezorgt en wat hen zorgen baart zijn dan ook bijzonder zinvol vooraleer je een verandering uitrolt. Durf ook door te vragen naar het waarom en peil naar de verwachtingen; die kan je dan meenemen in je verhaal van verandering. Of je kan er vooraf rekening mee houden als je de risico’s en succeskansen inschat.

 

Wat men van anderen verwacht doet men niet noodzakelijk zelf

De recente koopzondag in de antwerpse binnenstad liet een andr interessant fenomeen zien van “what’s in it for me”. Mensen gingen in dichte drommen winkelen op een ogenblik dat we allen advies kregen binnen te blijven en vooral afstand te houden. de ziektecijfers zijn dramatische en toch: daar was niks van te merken die zondag. Mensen werden geinterviewd en kregen de vraag wat ze anderen zouden aanraden. die antwoordden dat ze mensen zouden aanraden niet te komen en vooral thuis te blijven. Nochtans deden zij zelf net het tegenovergestelde. En elk had daar zijn redenen voor. Sommige van die redenen waren voor een buitenstaander ronduit belachelijk, maar in de hoofden van de betrokkenen was het een terechte justificatie waarom ze alle veiligheidsvoorschriften aan hun laars lapten. Mensen kijken in de eerste plaats en vooral naar hun eigen beweegredenen en vergeten al gauw het groepsbelang. Altruisme is absoluut ver te zoeken. Als we een verandering omarmen dan doen we dit in de eerste plaats omdat wij de voordelen voor onszelf zien, niet omdat we zo bekommerd zijn om anderen, en al zeker niet om het bedrijf waarvoor we werken.

 Een grondige verkenning en analyse vooraf en het formuleren van argumenten die op de inividuele belangen inspelen zijn dus cruciale elementen om de vraag “What’s in it for me” te beantwoorden.

 

Ervaar jij het ook als moeilijk om je mensen mee te krijgen in je verhaal? Wel, dan heb je meteen de “what’s in it for me” vraag voor jou beantwoord: contacteer ons vandaag nog en we zullen je meteen verder op weg helpen.